1 år och 1 månad och 1 dag


evelina 11 månader


Skola


9 MÅNADER


Evelinas nya sovrutiner


Vardagen


Den Första tänderna


7 månader


Utvecklingsfas


6månader


de första bilderna.


22 OKTOBER 2011